מוצרים להשכרה/רכישה - TOSHIBA

OEM MODEL DESCRIPTION COMPATIBLE
SYSTEMS
 
PVG-366M

3.75MHz, Convex R60

Abdomen, Ob/Gyn

SSA-220A

SSA-325A

PVE-375M

3.75 MHz, Convex R50

Abdomen, Ob/Gyn

SAL-77B

SSA-90/100A/240A/250A

PVF-375AT

3.75MHz, Convex R50

Abdomen, Ob/Gyn

SSA-340A

PVF-375MT

3.75MHz, Convex R50

Abdomen, Ob/Gyn

SSH-140A

SSA-250A/270a/

PVM-375AT

3.75MHz, Convex R50

Abdomen, Ob/Gyn

SSA-370A/550A

PLF-703NT

7.5MHz, Linear 32 mm

Small Parts, Peripheral

SSA-250A/340A/350A

PVF-621VT

6.0 MHz, Micro-convex R13

Endocavity, Ob/Gyn 

PLM-703AT

7.5MHz, Linear 33mm

Small Parts, Peripheral

SSA-370A

PVM-621VT

6.0 MHz, Micro-convex R13

Endocavity, Ob/Gyn

SSA-370A

   שם   טלפון   דוא"ל
הנני מאשר קבלת דוא"ל מאתר זה