מוצרים להשכרה/רכישה - ALOKA

OEM MODEL DESCRIPTION COMPATIBLE
SYSTEMS
 
UST-934N-3.5

3.5 MHz,Convex R60

Abdominal,Ob/Gyn

SSD 500/620/1100

 

UST-588U-5

5 MHz, Linear Rectal 64 mm

Veterinary

SSD 500/500V

UST-5512U-7.5

7.5 MHz, Linear 38 mm

Small Parts, Peripheral

SSD 500/620/1100

UST-981-5

5 MHz, Micro-convex R14

Endovaginal, Ob/Gyn

SSD 500/620/1100

Prosound 2

UST-5524-7.5

7.5 MHz, Linear 42 mm  

Small Parts, Peripheral

SSD 900/1000/1400/1700/

2000/3500/4000/5500

UST-5820-5

5 MHz, Linear Rectal 64 mm

Veterinary

SSD500/500V

Prsound 2

UST-9112-5

5 MHz, Micro-convex R14  

Endovaginal, Ob/Gyn

SSD 900/1000/1400/1700/

2000/3500/4000/5000

UST-9104-5

3.8-7.5MHz, Micro-convex R20

Veterinary

SSD 900/100/1400/

3500/4000/5000/5500

UST-979-3.5

3.5 MHz Convex R60 Abdomen,Ob/Gyn

SSD 900/1000/1400/1700/

2000/3500/4000/5500

UST-9123

2.5-6 HMz, Convex R60

Abdominal, Ob/Gyn 

SSD 3500/4000 Prosound 6

UST-5299

1-5MHz, Phased

Cardiac, Abdominal

SSD 3500/4000

Prosound 6

UST-5545

4-13 Mhz, Linear 35 mm

Small Parts, Peripheral

SSD 5000/5500

UST-987-7.5

5-10 MHz, Micro-convex R20

Veterinary 

SSD 900/1000/140/

3500/4000/5000/5500

UST-5546

5-10 MHz, Linear 38MM

Small Parts, Peripheral

SSD 3500/4000

   שם   טלפון   דוא"ל
הנני מאשר קבלת דוא"ל מאתר זה