מוצרים להשכרה/רכישה - ATL

OEM MODEL DESCRIPTION COMPATIBLE
SYSTEMS
 
ATL P4-2

4-2 MHz, Phased    

Cardiac, Abdomen

HDI 1500/3000/
3500/4000/5000

ATL L12-5/38mm

12-5MHz, Linear 38mm

Small Parts, Peripheral

HDI 1500/3000/

3500/4000/5000

ATL C8-4v

8-4 MHz, Micro-convex R11

Endovagunal, Ob/Gyn

HDI 1500/3000/

3500/4000/5000    UM9

ATL C5-2

5-2 MHz, Convex R40

Abdomen, Ob/Gyn

HDI 1500/3000/

3500/4000/5000

ATL L7-4

7-4 MHz, Linear 38mm

Small Parts, Peripheral

HDI 1500/3000/

3500/4000/5000   UM9

ATL P3-2

3-2 MHz, Phased

Cardiac, Abdomen

HDI 1500/3000/

3500/4000/5000    UM9

ATL C4-2

4-2 MHz, Convex R40

Abdomen, Ob/Gyn

HDI 1500/3000

/3500/4000/5000   UM9

ATL L12-5/50mm

12-5 Mhz, Linear 50 mm

    Small Parts, Peripheral 

HDI 1500/3000/

3500/4000/5000

ATL C8-5

8-5 MHz, Micro-convex R14

Neonatal, Cephalic, Pediatric

HDI 1500/3000/

3500/4000/5000

   שם   טלפון   דוא"ל
הנני מאשר קבלת דוא"ל מאתר זה